През последните повече от 15 години Фондацията развива своята дейност в следните основни направления:

А) Научни изследвания – проекти и анализи в областите на политиката, икономиката, историята и културата, свързани с развитието на левите идеи и алтернативи и реализацията на ценностите на социалната демокрация в съвременното общество.

Б) Политическо образование – за формиране на знания, възгледи и подходи в полза на социалната алтернатива.

В) Публични прояви – дискусионни форуми, конференции, “кръгли маси” и др., по актуални социални и политически въпроси.

© 2015 Фондация Солидарно Общество