Мисия

Мисията на Фондация “Солидарно общество” е утвърждаване ценностите на свободата, справедливостта и солидарността  чрез развиването на хуманистични, демократични и социални идеи посредством формите на гражданския контрол и с ресурсите на гражданското общество.

© 2015 Фондация Солидарно Общество