Обществен съвет

Дейността на Настоятелството и на Управителния съвет се подпомага от Обществен съвет.

Общественият съвет е постоянно действащ консултативен орган на Фондацията, който включва признати български и международни експерти в сферата на дейност на Фондацията, обществени лица, представители на национални и международни организации, донорски организации и други.

Общественият съвет се избира от Управителния съвет на Фондацията.

Общественият съвет: 

  1. Предоставя експертна помощ на Фондацията при осъществяване на цялостната й дейност;
  2. Популяризира мисията, целите и дейността на Фондацията в обществото; 
  3. Работи за доброто име на Фондацията в обществото; 
  4. Подпомага изграждането на контакти на Фондацията с донори, спонсори, държавна администрация, бизнес среди и други нестопански организации в страната и чужбина; 
  5. Получава информация за дейността и за общите насоки в работата на Фондацията и нейната програмна политика; 
  6. Запознава се с годишните отчети за дейността на Фондацията; 
  7. Отправя предложения до другите органи на Фондацията относно бъдещите насоки и приоритети нейната работа.  

 

Членовете на Обществения съвет имат почетни функции при представяне на дейността на фондацията пред трети лица.

© 2015 Фондация Солидарно Общество