Представяне резултатите от проекта „Равнопоставеност на половете в политиката“.

През 2013 г. беше реализиран съвместен изследователски проект на Фондация „Солидарно общество“ и Фондация Фридрих Еберт, със сътрудничеството на ЦИПИ и ОЖС в БСП на тема: „Равнопоставеност на половете в политиката. Българският опит”.

Категории

© 2015 Фондация Солидарно Общество