Кръгла маса на тема „Проблеми на интеграцията на ромите”

На 12 март 2014 г. Фондация “Солидарно общество” съвместно с Центъра за исторически и политологически изследвания към НПИ „Димитър Благоев“ организира кръгла маса по актуалната политическа тема „Проблеми на интеграцията на ромите“. Във форума участваха водещи български политолози, социолози, историци и общественици.

Кръгла маса на тема „Националистическата карта в контекста на Европейските избори”

На 26 март 2014 г. Фондация “Солидарно общество” съвместно с Центъра за исторически и политологически изследвания към НПИ „Димитър Благоев“ организира кръгла маса посветена на  „Националистическата карта в контекста на Европейските избори”. Във форума взеха участие водещи български политолози, социолози, историци и общественици.

Представяне на резултатите от проекта „Социалната алтернатива за Европа“

През 2014 г. Фондация „Солидарно Общество“ с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“ разработва проект на тема “Социалната алтернатива за Европа”. Това е национален изследователски проект с участието на 10 водещи експерти и изследователи по тази тематика.

Категории

© 2015 Фондация Солидарно Общество