Представяне на книгата „Възходът на национализмите. Ромската интеграция“. Съставител. Максим Мизов. С., 2014.

Фондация „Солидарно общество”  от дълги години плодотворно работи и в двете проблемно-тематични сфери – тази на крайно-деликатните национални и етнически взаимоотношения, както и на другата, която е свързана с изследване и анализиране на процеси и тенденции в различните партийно-политически и идеологически семейства, по-специално, на новите прочети на историята, на съвременното анализиране на идеите, социалните движения и политическите практики, свързани с левите партии и тяхната борба срещу недемократични и антихуманни политически режими и социални нрави.

В една доста продължителна и плодотворна поредица от съвместни и успешни взаимодействия с водещи братски фондации от Западна Европа, между които най-вече „Фридрих Еберт”, „Жан Жорес”, „Алфред Мозер” и други, тя реализира изследователски проекти и образователни дейности, които са посветени на тези актуални или злободневни за Европа и за България тематични области, в резултат на което са публикувани и повече от тридесет колективни монографии и сборника, в които участват изтъкнати български и международни изследователи и научни творци, общественици и политици. 

В този смисъл настоящият тематичен сборник не е продукт на елементарно съобразяване с конюнктурни нужди и крясъци на днешното преломно историческо време, с тежките проблеми и с дълбоките разриви в социалните тъкани на нашето общество. Той е израз на една последователна и дълготрайна изследователска ориентация и традиция, на една ментална „политика”, която отговаря на потребностите на съвременното българско общество и на ползите за държавата да се създават и публично лансират интелектуални продукти, които съдействат за, гарантират историческо бъдеще на Демокрацията, на българската национална и културна самобитност, на нашата държавност.   

Верни на досегашната си практика – в нашите проекти и мероприятия да даваме гласност и място на реалния за обществото идеен плурализъм, на представители на различни поколения, полове и среди на родната научна и художествено-творческа интелигенция,  на творци и изследователи, общественици и политици с най-разнородна идейно-политическа ориентация или партийна принадлежност, както и на безпартийни, – в този пореден тематичен сборник също даваме възможност на учени с различен профил, с нееднакви политически и партийни симпатии, ангажираност да изкажат свои мнения. Убедени сме, че това допринася да се пресъздадат и осмислят пъстроцветията на днешните реалности и манталитети, от което политическата теория и практика имат ползи.

 

 

Представяне на книгата „Социалната алтернатива за Европа“

От печат излезе сборникът „Социална алтернатива за Европа”. В него задълбочено се обсъждат предизвикателствата пред съвременното европейско ляво и проблемите притискащи Стария континент вече четвърт век. Повече от три десетилетия Европа живее под сянката на неолибералния модел.

Категории

© 2015 Фондация Солидарно Общество